Formulár

slúžiaci pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru

 

Dodávateľ:      

 

Nelve, s. r. o.  

Štúrova 1612/86

962 12 Detva 

IČO 50510045

IČ DPH SK2120352058 

 

 

Kupujúci – spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko: __________________________________________________

 

Adresa:                  __________________________________________________

 

Telefón:                 __________________________________________________

 

E-mail:                   ___________________________________________________             

 

 

Identifikácia tovaru

 

Číslo objednávky:                      _________________________________________

 

Dátum doručenia / prevzatia:    _________________________________________

 

Názov/popis vráteného tovaru: _________________________________________

 

                                                  _________________________________________

 

 

Bankové spojenie pre bezhotovostné vrátenie kúpnej ceny  v tvare IBAN:

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                __________________

Podpis kupujúceho – spotrebiteľa                                             Dátum